BIDV lợi nhuận sau thuế sụt giảm, nợ xấu tăng vọt

Theo Hoàng Linh / Sức Khỏe Cộng Đồng 07:08 25/10/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) cho thấy lãi 9 tháng sụt giảm, nợ có khả năng mất vốn vọt lên hơn 12.000 tỷ đồng

bidv-loi-nhuan-sau-thue-sut-giam-no-xau-tang-vot
BIDV lợi nhuận sau thuế sụt giảm, nợ xấu tăng vọt

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2019 của BIDV ghi nhận tổng tài sản đến cuối tháng 9 của BIDV ở mức 1,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm.

Cho vay khách hàng 1,07 triệu tỷ đồng, tăng gần 9%. Tỷ lệ nợ xấu 2,1%, tăng so với mức 1,9% đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng hơn 5.000 tỷ đồng, lên 12.194 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng ghi nhận 1,08 triệu tỷ đồng, tăng gần 10%. Phát hành giấy tờ có giá tăng hơn 9.500 tỷ đồng so với đầu năm, lên 49.544 tỷ đồng. 

Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần 8.751 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng 28% lên 1.050 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển từ lỗ 3,2 tỷ đồng sang có lãi hơn 175 tỷ đồng, trong khi chứng khoán đầu tư giảm từ 241,8 tỷ đồng xuống lỗ 2,3 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác giảm nhẹ lần lượt còn 342 tỷ và 1.203 tỷ đồng, so với mức hơn 360 tỷ và 1.270 tỷ cùng kỳ 2018. 

Chi phí hoạt động trong kỳ giảm 18% xuống 3.512 tỷ đồng. BIDV lãi trước trích lập 8.075 tỷ đồng, tăng 22%.

Sau khi trừ chi phí dự phòng 2.319 tỷ đồng, tăng nhẹ 1%, BIDV lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.814 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, lãi trước trích lập của BIDV đạt 23.529 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng tăng 15% lên 16.501 tỷ đồng, khiến lãi trước thuế giảm 3%, xuống 7.028 tỷ đồng, tương đương 68% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của BIDV đạt 5.496 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. 

Tin khác