Cần làm gì để phát triển khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô?

Theo Viết Thiệp / Sức Khỏe Cộng Đồng 19:33 16/10/2019

Trong công tác chỉ đạo hiện nay, quan trọng nhất là huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cần tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư lớn đã và đang triển khai tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

can-lam-gi-de-phat-trien-khu-kinh-te-chan-may-lang-co
Vịnh Lăng Cô.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các thành phần kinh tế phát triển; công tác đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm, kết cấu hạ tầng tăng nhanh…

Là địa phương có nhiều tiềm năng và thế mạnh, tuy nhiên, đến nay, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế chưa cao, thiếu bền vững; hiệu quả sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ…

Mục tiêu thời kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ sẽ tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững... khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện theo hướng tăng trưởng xanh; xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và ngành công nghiệp tạo bước đột phá cho nền kinh tế; tăng cường liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Phú Lộc trở thành trung tâm kinh tế năng động phía Nam của tỉnh.

Thảo luận về mục tiêu và chỉ tiêu phát triển thời kỳ 2020 - 2025 của huyện Phú Lộc, đại diện các sở, ngành… đều cho rằng, Phú Lộc là địa bàn có Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và mới đây nhất Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, đây là một động lực lớn cho huyện phát triển.

Vì vậy, huyện Phú Lộc cần phải chú trọng và tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để thu hút vốn đầu tư từ nguồn đầu tư nước ngoài, các thành phần kinh tế và doanh nghiệp.

can-lam-gi-de-phat-trien-khu-kinh-te-chan-may-lang-co
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Phú Lộc.

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho rằng, huyện Phú Lộc cần ưu tiên nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương trình dự án trọng điểm. Có như vậy mới thu hút mạnh đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các ngành có liên quan để triển khai hiệu quả các dự án thu hút đầu tư; trọng tâm là các dự án đầu tư vào phát triển công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng du lịch - dịch vụ tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô...

Còn ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, để đưa ra những bước đột phá trong phát triển, nhất là các giải pháp trong chỉ đạo điều hành nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, làm động lực cho thời kỳ tới, Đảng bộ huyện cần rà soát cụ thể các nhiệm vụ, đánh giá lại việc khai thác các tiềm năng và những khó khăn, cản trở trong nội tại của huyện đã được chỉ ra.

Trong công tác chỉ đạo hiện nay, quan trọng nhất là huyện Phú Lộc cần tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư lớn đã và đang triển khai tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội liên quan đến các dự án hỗ trợ tái định cư còn tồn đọng, nhằm đảm bảo ổn định đời sống người dân...

Tin khác