Chương trình làm việc ngày 11/11 Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14

Theo BTV / Sức Khỏe Cộng Đồng 19:00 10/11/2019

Ngày mai, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 16. Dưới đây là chương trình làm việc ngày 11/11 Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14.

chuong-trinh-lam-viec-ngay-1111-ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-14
Hình ảnh một phiên làm việc  của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14

Nội dung làm việc ngày 11/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 cụ thể như sau: 

Buổi sáng: 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (tối đa 15 phút).

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (tối đa 15 phút).

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (tối đa 15 phút).

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Buổi chiều: 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lực lượng dự bị động viên (tối đa 15 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

https://baosuckhoecongdong.vn/chuong-trinh-lam-viec-ngay-11-11-ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-14-141335.htmlTin khác