Chương trình làm việc ngày 18/11 Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14

Theo BTV / Sức Khỏe Cộng Đồng 18:56 17/11/2019

Theo lịch, ngày mai 18/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 tiếp tục các phiên làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

chuong-trinh-lam-viec-ngay-1811-ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-14
Ngày mai 18/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 tiếp tục các phiên làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Ảnh minh họa

Dưới đây là chương trình làm việc ngày 18/11 Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14: 

Buổi sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Buổi chiều:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng  bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Nội dung 2: (Quốc hội họp riêng)

- Thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.

- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/chuong-trinh-lam-viec-ngay-18-11-ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-14-142040.html

Tin khác