Phân chia Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 thành 2 giai đoạn

Theo Viết Thiệp / Sức Khỏe Cộng Đồng 19:00 17/10/2019

Liên quan đến Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đề xuất định hướng và phân chia đề án làm 2 giai đoạn cụ thể.

de-xuat-dinh-huong-va-phan-chia-de-an-xay-dung-phat-trien-do-thi-hue-den-nam-2030-thanh-2-giai-doan
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030.

Ngày 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị lần thứ 17, trong đó, đáng chú ý là việc thảo luận và cho ý kiến về Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030.

Đặt vấn đề tại hội nghị, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho rằng, việc lập đề án xây dựng và phát triển đô thị Huế là vấn đề cấp thiết hiện nay. Đề án là một bước cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Đồng thời, thực hiện chủ trương mở rộng không gian phát triển đô thị Huế tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh dự họp liên hệ với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị để thảo luận, cho ý kiến thêm về các nội dung cụ thể trong Đề án; phân tích rõ ưu điểm, nhược điểm; lựa chọn phương án tối ưu để hoàn thiện Đề án.

de-xuat-dinh-huong-va-phan-chia-de-an-xay-dung-phat-trien-do-thi-hue-den-nam-2030-thanh-2-giai-doan
Đô thị Huế sẽ được mở rộng.

Trình bày Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để bảo đảm các mục tiêu đề ra, căn cứ vào nguồn lực hiện có gắn với ổn định sản xuất và đời sống nhân dân, tạo sự đồng thuận toàn xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất định hướng và phân chia Đề án làm 2 giai đoạn cụ thể.

Giai đoạn 1 (2020 - 2025), xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế hướng biển, theo trục cảnh quan hai bờ sông Hương.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm khu vực thành phố Huế hiện hữu; thị xã Hương Thủy (các xã: Thủy Vân, Thủy Bằng); thị xã Hương Trà (các phường, xã: Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hải Dương, Hương Phong) và huyện Phú Vang (các xã, thị trấn: Thuận An, Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thanh), với quy mô khoảng 267 km2.

Giai đoạn 2 (2025 - 2030), trên cơ sở định hướng phát triển của giai đoạn 1, tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch chung TP. Huế đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt với vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348 km2, bao gồm TP. Huế mở rộng có quy mô 267 km2 (theo mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương theo Điều 5 của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13) và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

de-xuat-dinh-huong-va-phan-chia-de-an-xay-dung-phat-trien-do-thi-hue-den-nam-2030-thanh-2-giai-doan
Xây dựng và phát triển đô thị Huế là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Trên cơ sở các nội dung trình bày của Đề án, hội nghị sẽ bàn để thống nhất chủ trương và định hướng phát triển không gian đô thị Huế đến năm 2030 theo 2 giai đoạn; bàn chủ trương xây dựng bộ tiêu chí đô thị di sản để Thường vụ Tỉnh ủy có cơ sở báo cáo Chính Phủ, Quốc hội bổ sung, sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị; cho ý kiến về chủ trương xây dựng cơ chế chính sách đặc thù áp dụng tỉnh Thừa Thiên Huế là “đô thị di sản – thành phố trực thuộc Trung ương”.

Hiện nay, không gian đô thị Huế hiện hữu là đô thị di sản, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa. Tuy nhiên, quy mô đô thị Huế nhỏ so với tốc độ phát triển đô thị, mật độ dân số toàn đô thị cao (5.029 người/km2, quy định 2.000 người/km2), hạ tầng xã hội khu vực trung tâm đang quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Do đó, đòi hỏi phải xem xét tính đến việc mở rộng đô thị.

Căn cứ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014, mục tiêu, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch là đáp ứng được các mục tiêu cụ thể, đảm bảo xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại song song với việc giữ gìn các yếu tố cảnh quan, sinh thái, bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. 

Tin khác