Đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Viết Thiệp / Sức Khỏe Cộng Đồng 07:00 15/12/2019

Mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

den-nam-2025-tinh-thua-thien-hue-se-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong
Một góc đô thị Huế.

Ngày 14/12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết nêu rõ, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X, Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực đổi mới tư duy, khai thác các tiềm năng, lợi thế cho phát triển.

Tuy nhiên, việc triển khai kết luận cũng đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa trở thành một trung tâm lớn về du lịch, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo; mục tiêu “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” chưa đạt được…

Do đó, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới với mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025, Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á. 

Nghị quyết cũng nêu ra một số chỉ tiêu trong từng giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo các tiêu chí đặc thù, trong đó trọng tâm là các tiêu chí về văn hóa đặc sắc và đô thị di sản…; giai đoạn 2026-2030, tăng trưởng GRDP 7-8%/năm, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%/năm, thu ngân sách nhà nước tăng 13-15%/năm…

Quan điểm của Bộ Chính trị tại Nghị quyết này nêu rõ, xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cả về kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng và an ninh; không chỉ là riêng của Thừa Thiên Huế mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.

Tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến, hiện đại; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp, tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và những ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế…

 

Thừa Thiên Huế: Phát hiện chiếc xe chở số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ

Lực lượng công an phát hiện xe ô tô vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Ước tính tổng giá trị hàng hóa khoảng 400 triệu đồng.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/den-nam-2025-tinh-thua-thien-hue-se-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-145831.html

Tin khác