Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019

Theo Trung Vương / Sức Khỏe Cộng Đồng 19:22 08/08/2019

Ngay khi trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019 công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019, 2017, 2018.

Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM  năm 2019
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019

Cụ thể, điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019 sẽ được công bố một thời gian sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019

Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019, 2018, 2017 theo các bảng dưới đây.

Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2017

diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019

Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2018

diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019
diem-chuan-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-phan-hieu-tai-tp-hcm-nam-2019

Sau khi có điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019 chúng tôi sẽ udpate trực tiếp luôn tại đây, nhanh nhất, chính xác nhất.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Văn hóa TP HCM năm 2019

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Văn hóa TP HCM năm 2019 đã được công bố chính thức tại cổng thông tin của trường.

 

Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược TP HCM năm 2019

Ngay khi trường Đại học Y Dược TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Y Dược TP HCM 2019, 2017, 2018.Tin khác