Không nộp báo cáo thường niên, Dược phẩm Yên Bái bị phạt 85 triệu đồng

Theo Hoàng Linh / Sức Khỏe Cộng Đồng 18:54 20/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt vi phạm hành chính CTCP Dược phẩm Yên Bái 85 triệu đồng do không nộp các báo cáo thường niên theo quy định.

khong-nop-bao-cao-thuong-nien-duoc-pham-yen-bai-bi-phat-85-trieu-dong
Không nộp báo cáo thường niên, Dược phẩm Yên Bái bị phạt 85 triệu đồng. 

Trong thông báo xử phát Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, CTCP Dược phẩm Yên Bái (địa chỉ Số 725 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu bao gồm: Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, CTCP Dược phẩm Yên Bái Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước vi phạm này, CTCP Dược phẩm Yên Bái  bị xử phạt 85 triệu đồng.

Ngoài YPHARCO, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân là bà Chu Minh Châu và ông Nguyễn Trọng Phát.
 
Theo đó, UBCKNN phạt ông Nguyễn Trọng Phát, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CTCP Petec Bình Định (mã GCB) 20 triệu đồng vì đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký (đăng ký mua 50.000 cổ phiếu GCB, khớp lệnh 8.000 cổ phiếu GCB).
 
Bà Chu Minh Châu bị phạt tiền 31,25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Ngày 29/3/2018, bà Chu Minh Châu đã mua 950.000 cổ phiếu CTCP Đầu tư PV2 (mã PV2) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 1.757.000 cổ phiếu lên 2.707.000 cổ phiếu cổ phiếu (tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,77% lên 7,34%). Tuy nhiên, đến ngày 4/7/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của bà.
 
Ngoài ra, bà Chu Minh Châu còn bị phạt 10 triệu đồng vì báo cáo giao dịch không đầy đủ, không chính xác. Ngày 10/7/2018, bà đã bán 500.000 cổ phiếu PV2 dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 2.708.000 cổ phiếu xuống 2.208.000 cổ phiếu (giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,34% xuống 5,99%). Ngày 18/7/2018, HNX nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của bà, theo đó, bà đã báo cáo khối lượng cổ phiếu trước và sau khi giao dịch tương ứng là 2.707.000 cổ phiếu và 2.207.000 cổ phiếu (chênh lệch 1.000 cổ phiếu so với thực tế), đồng thời, trên báo cáo không có thông tin về ngày thực hiện giao dịch).
 
Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/khong-nop-bao-cao-thuong-nien-duoc-pham-yen-bai-bi-phat-85-trieu-dong-142396.html

Tin khác