Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV: Bỏ phiếu kín công tác nhân sự, thông qua nhiều dự án luật

Theo Hoàng Linh / Sức Khỏe Cộng Đồng 10:06 20/10/2019

Ngày mai 21/10, khai mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp này Quốc hội sẽ làm việc với nhiều nội dung quan trọng như công tác nhân sự, thông qua dự án luật.

ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv-bo-phieu-kin-cong-tac-nhan-su-thong-qua-nhieu-du-an-luat
Ngày mai 21/10, khai mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp này Quốc hội sẽ làm việc với nhiều nội dung quan trọng như công tác nhân sự, thông qua dự án luật.

Ngày 21/10, khai mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp diễn ra trong 27 ngày, kéo dài thêm 1 tuần so với dự kiến ban đầu, do bổ sung nhiều nội dung mới trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Kỳ họp này Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng như: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội; cho ý kiến 2 dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (thay cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp).

Quốc hội cũng sẽ xem xét Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; xem xét, quyết định nhân sự cơ quan của Quốc hội và thành viên Chính phủ; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Trà Vinh…

Tuy nhiên, chương trình kỳ họp sẽ rút Báo cáo về kết quả thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2017 (Chính phủ đề nghị rút do không kịp chuẩn bị).

Ngoài ra cuối kỳ họp thứ 8,, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Các đại biểu sẽ miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế.

Tin khác