Sự kiện: Thi THPT quốc gia 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 2019

18:03 10-08-2019 | 0

Ngay khi trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn năm 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2019

17:59 10-08-2019 | 0

Ngay khi trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn năm 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 2019

17:57 10-08-2019 | 0

Ngay khi trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2019

17:54 10-08-2019 | 0

Ngay khi trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn năm 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2019

17:51 10-08-2019 | 0

Ngay khi trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2019

17:48 10-08-2019 | 0

Ngay khi trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn năm 2018, 2017


Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 2019

17:45 10-08-2019 | 0

Ngay khi trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 2019 công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất.


Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019

17:39 10-08-2019 | 0

Ngay khi trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019 công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019

17:34 10-08-2019 | 0

Ngay khi trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019 công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang 2019

17:29 10-08-2019 | 0

Ngay khi trường Đại học Kiên Giang 2019 công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2019

17:26 10-08-2019 | 0

Ngay khi trường công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn Nhạc viện TP HCM năm 2019

Điểm chuẩn Nhạc viện TP HCM năm 2019

16:00 09-08-2019 | 0

Ngay khi Nhạc viện TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Nhạc viện TP HCM 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam năm 2019

Điểm chuẩn Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam năm 2019

15:56 09-08-2019 | 0

Ngay khi Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2019

Điểm chuẩn Học viện Tòa án năm 2019

15:54 09-08-2019 | 0

Ngay khi Học viện Tòa án công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Tòa án 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2019

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2019

15:50 09-08-2019 | 0

Ngay khi Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Tài chính 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2019

Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2019

15:41 09-08-2019 | 0

Ngay khi Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2019

19:42 08-08-2019 | 0

Ngay khi trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TP HCM 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TP HCM 2019

19:35 08-08-2019 | 0

Ngay khi trường Đại học Công nghiệp TP HCM công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TP HCM 2019, 2017, 2018.


Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019

19:22 08-08-2019 | 0

Ngay khi trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019 công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP HCM năm 2019, 2017, 2018.


Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019

Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019

09:01 14-07-2019 | 0

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 và phổ điểm thi các khối truyền thống cùng phổ điểm một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019