Xây dựng hệ thống khám bệnh, chữa bệnh thông minh

Theo BTV / Sức Khỏe Cộng Đồng 18:45 09/11/2019

Đây là một trong số những nhiệm vụ ưu tiên của đề án "Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025" vừa được Bộ Y tế phê duyệt.

Đề án số 4888/QĐ-BYT về việc Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025 vừa được Bộ trưởng Bộ Y tế ký thông qua cuối tháng 10 vừa qua. 

xay-dung-he-thong-kham-benh-chua-benh-thong-minh
Xây dựng hệ thống khám bệnh, chữa bệnh thông minh. Ảnh minh họa

Mục tiêu chung của Dự án là ứng dụng và phát triển công nghệ số, công nghệ thông minh trong y tế góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời.

Từ mục tiêu chung đó, Đề án đã đưa ra các mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1Xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh, góp phần thực hiện tốt Chương trình sức khỏe Việt Nam.

Mục tiêu 2: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính và giảm quá tải bệnh viện; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử, hình thành các bệnh viện thông minh.

Mục tiêu 3: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý y tế, triển khai hệ thống văn phòng điện tử, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử về thủ tục hành chính, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, xây dựng nền quản trị y tế thông minh.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đề án đưa ra danh mục nhiệm vụ ưu tiên thực hiện, trong đó có 10 nhiệm vụ chính:

I. Xây dựng hệ thống phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe thông minh

1. Triển khai phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử

2. Xây dựng hệ thống theo dõi, cảnh báo dịch bệnh

3. Phát triển các ứng dụng cung cấp tri thức phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân; các thông tin về cơ sở y tế, bác sĩ, dịch vụ y tế trên môi trường web, di động kết nối với hệ tri thức Việt số hóa

4. Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe thông minh, dược phẩm

II. Xây dựng hệ thống khám bệnh, chữa bệnh thông minh

5. Triển khai cải cách hành chính tại khoa khám bệnh, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến; Triển khai bệnh án điện tử, bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy, không sử dụng tiền mặt trong thanh toán viện phí.

6. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

7. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng bằng y dược cổ truyền

III. Xây dựng hệ thống quản trị y tế thông minh

8. Triển khai, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành điện tử; triển khai Cổng dịch vụ công Bộ Y tế; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

9. Hoàn thành hệ thống thông tin một cửa điện tử

10. Triển khai thống kê y tế điện tử; hình thành cơ sở dữ liệu y tế quốc gia

Nội dung cụ thể của Đề án, có thể tham khảo thêm TẠI ĐÂY.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/xay-dung-he-thong-kham-benh-chua-benh-thong-minh-141249.html

Tin khác