Xây dựng Thừa Thiên Huế: 'Chúng ta phải tiến lên, không có đường lùi'

Theo Tuấn Hiệp / Sức Khỏe Cộng Đồng 19:49 03/01/2020

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Chủ tịch tỉnh này cho rằng, phải tiến lên, không có đường lùi.

chu-tich-ubnd-tinh-thua-thien-hue-chung-ta-phai-tien-len-khong-co-duong-lui
Một góc đô thị Huế.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Trong năm 2019, Thừa Thiên Huế cơ bản đã triển khai đồng bộ công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt 58,1%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 52,7%; triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế, tiến hành lập Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, triển khai lập đề án mở rộng đô thị Huế đến năm 2030 gắn liền với việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế, sắp xếp lại các đơn vị hành chính để hướng tới việc xây dựng cơ chế chính sách đặc thù áp dụng tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu là "đô thị di sản - thành phố trực thuộc Trung ương"…

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020: “Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đẩy mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu trên cơ sở khai thác thế mạnh, đặc thù của địa phương, ưu tiên phát triển các ngành du lịch; công nghiệp công nghệ thông tin, nông nghiệp sạch, công nghệ cao; phát triển đô thị thông minh và bền vững. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử. Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống."

chu-tich-ubnd-tinh-thua-thien-hue-chung-ta-phai-tien-len-khong-co-duong-lui
Du khách tham quan Hoàng cung Huế.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh đến việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 với sự quyết tâm cao và phải vào cuộc một các toàn lực bởi khối lượng công việc trong năm 2020 và các năm tiếp theo là rất lớn. Bên cạnh đó là thực hiệt tốt việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

“Khối lượng công việc của chúng ta trong năm 2020 là rất lớn, nhất là các công việc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Chúng ta phải tiến lên, không có đường lùi”, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết mới với mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025, Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á. 

 

Vì sao Thừa Thiên Huế chưa trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương?

Mục tiêu cơ bản đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện được, do tỉnh có xuất phát điểm thấp, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng chưa cao.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/xay-dung-thua-thien-hue-chung-ta-phai-tien-len-khong-co-duong-lui-148158.html

Tin khác